Hrvatski Portal u Švicarskoj
Home Događaji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

TRI KAMENA RELJEFNA GRBA NA TVRĐAVI NEHAJ U SENJU


Sl. 1. Tvrđava Nehaj

Tvrđavu Nehaj u gradu Senju dao je sagraditi senjski kapetan i general austrijske vojske Ivan Lenković, a građena je od 1553. do 1558. godine. Kao izuzetno važan fortifikacijski objekat u ovom dijelu Jadrana, sazidana je od razgrađenog materijala srušenih sakralnih objekata izvan zidina Senja. Ima kockasti oblik, a orijentirana je prema stranama svijeta. Visoka je 18, a široka 23 metra. U nju se ulazilo stepenicama preko drvenog mosta kroz uska dvostruka vrata. Zidovi su debeli 2-3,30 m, prema vrhu se sužuju, a završavaju s kruništem na kojemu je pet ugaonih kula. U zidovima se nalazi oko stotinu puškarnica i jedanaest topovskih otvora. S vrha tvrđave pruža se lijepi pogled na otoke Rab, Goli, Prvić, Cres i Krk te planine Gorskog kotara, Učku i Velebit.

Ivan Lenković je naredio da se poruše svi sakralni i drugi građevni objekti izvan gradskih zidina, kako Turcima Osmanlijama nebi poslužili da se u njima utvrde. Izgradnjom tvrđave učvršćena je obrana grada Senja i s kopna i mora, a unutar tvrđave bila je smještena stalna uskočka vojna posada. Zahvaljujući uskocima i njihovoj hrabroj borbi grad Senj je ostao nepokoren grad, a uskoci postaju simbolom obrane ovih hrvatskih prostora od različitih neprijatelja.

U prizemlju tvrđave u samom njezinom središtu nalazi se malo dvorište s cisternom i grlom na njoj, a iznad cisterne na zidu se nalaze uzidana tri kamena reljefna grba. Lijevi grb je grb  poznatog senjskog kapetana Ivana Lenkovića s incijalima HL (Hans Lenkovich) i isklesanom godinom izgradnje tvrđave 1558., u sredini je grb gradačkog (austrijskog ) nadvojvode Habsburgovca, a desni grb je grb nasljednika Ivana Lenkovića, senjskog kapetana Herbarta VIII. Auersperga Turjaškog.
Svi grbovi su znalački i kvaliteno reljefno isklesani, a zasigurno ih je klesala ruka nekog od domaćih klesara 16. st. jer je Senj u to vrijeme bio važno klesarsko središte na ovome dijelu jadranske obale1.
Danas je u tvrđavi Nehaj postavljena  za razgledavanje zbirka"Senjski uskoci i Senjska primorska kapetanija", te isložbe "Senjske crkve kroz povijest" i "Gradski i plemićki grbovi Senja".


Sl 2. Dvorište s cisternom i zidom na kojem se nalazi reljefni kameni grbovi  senjskog kapetana Ivana Lenkovića, gradačkog nadvojvode i   senjskog kapetana Herbarta VIII. Auersperga

*****

GRB SENJSKOG KAPETANA IVANA LENKOVIĆA,
plemić i general hrvatske vojske Vojne krajine


Sl. 3. Grb  senjskog kapetana Ivana Lenkovića

- vapnenac bijeli, klesan
- Senj, 1558 -
Opis grba: U polukružnom vodoravno postavljenom štitu isklesan je zmaj. Iznad štita reljefna turnirska kaciga, ukrašena s dosta lišća, a iznad kacige isklesan je isti zmaj kao u polju štita. Oko štita su ukrasi od lišća. Na turnirskoj kacigi nalazi se obješen lanac s križem.
U gornjem dijelu kamene ploče na kojoj je isklesan grb nalaze se incijali HL (Hans Lenkovich), a u donjem dijelu je isklesana godina 1558., tj. godina gradnje tvrđave Nehaj.
Ovaj grb je tipične renesansne izvedbe s ukrasima lišća i s heraldičkim štitom u obliku konjske glave (testa di cavallo) koji je postavljen vodoravno a ne okomito.
Naravni lik zmaja nalazi se i u povijesnom grbu grada Senja.

Lenkovići pripadaju nižem hrvatskom plemstvu podrijetlom iz Like, odakle je jedna grana obitelji bježeći pred Turcima naselila se početkom 16. st. u Kranjsku i stekla posjede između rijeke Save i Krke. Od te grane potječe i najpoznatiji član ove obitelji Ivan Lenković za koga neznamo kada je rođen. Bio je vlasnik Otočca, Mehova, Črnomelja i Podbrežja, a po posjedu Podbršje nosio plemićki je pridjevak „od Podbrežja". Imao je titulu austrijskog baruna i viteza, a sva odličja i naslove dobio je za zasluge u borbama s Turcima. U vrijeme vladavine kralja Ferdinanda I. obnašao je visoke vojne dužnost pa je bio potkapetan i kapetan Bihaća (1529.-1537.), a od 1538. bio je senjski kapetan u dva navrata. Od godine 1547. do 1556. bio je general Hrvatske i Slavonske Vojne krajine. Zbog bolesti se 1567. povukao na svoj posjed Otočac na Krki,  gdje je 1569. umro. Pokopan je u Franjevačkom samostanu u Novom Mestu.

*****

GRB AUSTRIJSKOG (GRADAČKOG) NADVOJVODE,
kralj Hrvatske i Češke


Sl.4. Austrijski grb gradačkog nadvojvode

- domaći bijeli vapnenac, klesan
- Senj, 16. st.
Opis grba: U polukružnom štitu isklesana su u srcu štita dva manja štita (štitića) s četiri vodoravne grede (Ugarski grb) i jednoglavni orao raširenih krila, kao simbol austrijskih i njemačkih careva. Iznad štita isklesana je kraljevska kruna, a štit je sa svih strana ukrašen sa po jednom vrpcom. 

Naime, godine 1527. na državnom saboru u Cetingradu priznalo se prijestolje Kraljevine Hrvatske austrijskoj vladarskoj kući Habsburg, a za hrvatskog kralja je izabran austrijski (gradački nadvojvoda) Ferdinand I.
 
Senjani su zbog opasnosti od provala Turaka Osmanlija tražili pomoć od kralja Ferdinanda I. pa se grade mnogobrojne utvrde i obrambeni zidovi kako bi se obranio grad. Kralj Ferdinand I. je bio tadašnji gospodar Senja kojemu su se Senjani odužili klesanjem i postavljanjem njegova grba na tvrđavi Nehaj.

Habsburška dinastija je njemačkog podrijetla nazvana prema gradu Habsburgu u kantonu Aargau. Habsburgovci su postali austrijske vojvode u 13. st. te su preuzeli grbove Babengerovaca nekadašnjih vojvoda Austrije.

U grbu je bio raskriljen crni orao u zlatnom štitu s aureolom oko glave te srebrna greda u crvenom štitu. Od cara Maksimilijana I. u uporabi je dvoglavi okrunjeni orao s aureolom, a u nakitu je carska kruna te od 1602. tzv. habsburška kruna. Od vladavine Leopolda I. u uporabi je i grb u kojemu crni orao u pandžama drži mač i žezlo.

*****

GRB HERBARTA VIII. AUERSPERGA TURJAŠKOG,
austrijski barun, veliki kapetan Senja i zapovjednik Hrvatske i Primorske krajine.

 


Sl. 5. Grb senjskog kapetana Herbarta VIII. Auersperga

Grb je uzidan u zid dvorišta tvrđave iznad cisterne zajedno s grbovima gradačkog nadvojvode i senjskog kapetana Ivana Lenkovića.

- kamen vapnenac, klesan, vis. 64, šir. 48, deblj. 11 cm.
- Senj, 16. st.
Opis grba: Grb je uokviren jednostrukom profilacijom u obliku pravokutnika. Isklesan je u obliku polukružnog štita koji je razdijeljen u četiri polja sa srcem štita u sredini.
U 1. i 4. polju na trobrijegu je tur (bik) s rogovima i kolutom u ustima, a u 2. i 3. polju je okrunjen raskriljen orao. Iznad štita nalaze se dvije okrunjene kacige iz kojih raste bik i lav, a okolo grbovnog štita nalazi se ukras od hrastovog lišća.

Feudalna obitelj Auersperg podrijetlom je iz njemačke pokrajine Švapske koja se u 11. st. spominje u Kranjskoj pa ih ubrajamo u kranjsko plemstvo. Po gradu Turjaku  pokraj Ljubljane dobili su pridjevak „Turjaški", a pojedini članovi obitelji tijekom 16. i 17. st. istaknuli su se u borbama s Turcima Osmanlijama na različitom bojištima.

Barunski naslov obitelji je dodijeljen 1550. godine, a grofovski naslov dobivaju 1630. godine. Obitelj je 1653. godine dobila i kneževski naslov.

Herbart VIII. Auersperg (1527.-1575.), vojni zapovjednik, a od 1546. je u službi u Vojnoj krajini. Godine 1556. imenovan je vrhovnim kapetanom u Senju, a iste godine postaje i vrhovni kapetan Kranjske. Po drugi put je imenovan vrhovnim kapetanom Primorske krajine 1565. godine. Vrhovnim zapovjednikom Hrvatske i Primorske vojne krajine postao je 1569. godine.

Poginuo je 1575. godine u borbama protiv Turaka Osmanlija koje je vodio  zapovjednik turske vojske Ferhad-paša kod Budačkog. Zahvaljujući otkupnini za njegovu odsječenu glavu i njegova zarobljenog sina Englenberta, Ferhad-paša je u Banjaluci   sagradio poznatu džamiju Ferhadiju koja je tijekom rata u Bosni i Hercegovini 1992.  godine do temelja razrušena.

Enver Ljubović, prof.
V.Čopića 1
53270 SENJ
enver.ljubovic@gs.t-com.hr

*****

Vezani članci:

POVIJESNI RAZVOJ GRBA GRADA SENJA

Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola

LIČKO PLEMSTVO I NJEGOVO HERALDIČKO ZNAKOVLJE KAO ČINJENICE KULTURNOG NASLIJEĐA I IDENTITETA

Za portal: zm


1 Osim ova tri uzidana kamena reljefna grba na tvrđavi Nehaj nalazi se  još nekoliko  kamenih grbova nekih senjskih plemenitaških obitelji, a oni su se nekada nalazili na pročeljima  njihovih  obiteljskih  kuća i grla cisterni iz dvorišta tih kuća.

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost možete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | događaji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.croatia.ch/ Sva prava pridržana.