Hrvatski Portal u Švicarskoj
Home Događaji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Često postavljana pitanja

 1. Zahtjev za izradu putovnice
 2. PRIJAVA NESTANKA PUTOVNICE I PUTNI LIST
 3. UPIS DJETETA ROĐENOG U INOZEMSTVU MLAĐEG OD 18 GODINA U MATICU ROĐENIH I KNJIGU DRŽAVLJANA REPUBLIKE HRVATSKE
 4. Prijava braka
 5. Izdavanje sprovodnice
 6. Prijava vojnih obveznika
 7. IZDAVANJE POTVRDE O BORAVKU U INOZEMSTVU RADI KORIŠTENJA PRAVA NA CARINSKU POVLATICU ZBOG POVRATKA U REPUBLIKU HRVATSKU
 8. OVJERA POTPISA
 9. ZAHTJEVI ZA VIZE
 10. ZAHTJEVI ZA ODOBRENJEM BORAVKA ZA STRANCE U RH I ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
Ako imate pitanje koje nije navedeno, molimo javite nam se ovdje: Veleposlanstvo@croatia.ch

1. ZAHTJEV ZA IZRADU PUTOVNICE

 • U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu, odnosno u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Zurichu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice mogu podnijeti hrvatski državljani koji imaju reguliran boravak u Švicarskoj Konfederaciji i to sukladno podjeli konzularne nadležnosti.. Iznimno, zahtjev za izradu putovnice mogu podnijeti i građani kojima je nestala putovnica, a nužno moraju ostati u Švicarskoj duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga.
 • Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se isključivo osobno.
  Za malodobne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj odnosno zakonski zastupnik. Ukoliko su roditelji rastavljeni zahtjev podnosi onaj roditelj kojemu je pravomoćnom sudskom odlukom dodijeljeno skrbništvo. Ukoliko je o skrbništvu odlučivao inozemni sud, odluka mora biti legalizirana kod nadležnog hrvatskog tijela. Dijete starije od 12 godina mora biti nazočno podnošenju zahtjeva.
 • Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedeće:

  • dvije istovjetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za putovnicu, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica), radi se o fotografijama za biometrijsku putovnicu

  • staru putovnicu, koja će se poništiti i vratiti (odmah, ako joj je već istekao rok valjanosti, odnosno tek pri uručenju nove; ukoliko se prvi put podnosi zahtjev za putovnicu, prilaže se i valjana identifikacijska isprava (osobna iskaznica, vozačka dozvola ili inozemna putovnica)

  • domovnicu (obvezna samo ako se prvi put podnosi zahtjev za putovnicu, a u svakom slučaju se preporuča)

  • rodni list (obvezan samo ako se prvi put podnosi zahtjev za putovnicu, a u svakom slučaju se preporuča; treba sadržavati aktualne podatke)

  • dokaz o reguliranom boravku u Švicarskoj

  • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (dobiva se u Veleposlanstvu)

  • uplata konzularne pristojbe za izradu putovnice (za osobe starije od 21 godinu – 166 CHF , a za mlađe od 21 godinu – 125 CHF). Uplata se može izvršiti u pošti na temelju uplatnice koja se dobiva u Veleposlanstvu, odnosno na licu mjesta u gotovini za vrijeme konzularnih dana
 • U pravilu, zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva.
 • Nova putovnica preuzima se  osobno2. PRIJAVA NESTANKA PUTOVNICE I PUTNI LIST

 • Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak ili krađu putne isprave ili njezino pronalaženje. Ako je putna isprava nestala ili je ukradena u Švicarskoj, građanin to odmah treba prijaviti policijskoj postaji nadležnoj za područje na kojem mu je putovnica nestala odnosno ukradena ili gdje je primijetio njezin nestanak. Policiji treba naglasiti da se radi o hrvatskoj putovnici, što treba jasno biti navedeno u policijskom zapisniku. Taj zapisnik valja čuvati i odmah osobno donijeti u Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu (ili Generalni konzulat u Zurichu, ovisno o području), kako bi se nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka, moglo izdati rješenje o proglašenju nestale putovnice nevažećom.
 • Za izdavanje rješenja plaća se zakonom propisana konzularna pristojba.
 • Rješenje o proglašenju putne isprave nevažećom građanin o svom trošku treba oglasiti u "Narodnim novinama" (adresa: Kralja Držislava 14, Zagreb). Tek na temelju rješenja o proglašenju putne isprave nevažećom i potvrde o objavljenom oglasu u "Narodnim novinama", građanin može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.
 • Građaninu kojem je putovnica nestala, ukradena ili joj je istekla valjanost, može se u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu izdati i putni list za povratak u Hrvatsku. Prije izdavanja putnog lista bit će potrebno provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo osobe. Za izdavanje putnog lista naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 67 CHF.

 


3. UPIS DJETETA ROĐENOG U INOZEMSTVU MLAĐEG OD 18 GODINA U MATICU ROĐENIH I KNJIGU DRŽAVLJANA REPUBLIKE HRVATSKE

 • Ako je barem jedan od roditelja u vrijeme djetetovog rođenja hrvatski državljanin i dijete nije napunilo 18 godina života, dijete može steći hrvatsko državljanstvo prirođenjem suglasno odredbama čl. 5 Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 222/92, 4/94) na način da se putem Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bernu,  direktno u nadležnom matičnom uredu u Republici Hrvatskoj (popis na web stranici www.uprava.hr) ili putem punomoćnika (punomoć se može dati putem Veleposlanstva) zatraži upis rođenja djeteta, suglasno odredbama čl. 41 Zakona o državnim maticama NN96/93) u maticu rođenih prema mjestu posljednjeg prebivališta roditelja u Republici Hrvatskoj, odnosno u centralnu evidenciju Grada Zagreba, ukoliko niti jedan od roditelja koji su hrvatski državljani nisu imali prebivalište u Republici Hrvatskoj i u knjigu državljana Republike Hrvatske.
 • Za upis je potrebno:
  • preslike putovnica i dozvola boravka, te original rodnih listova roditelja
  • original internacionalnog izvoda iz matice rođenih
  .

4. PRIJAVA BRAKA

 • Hrvatski državljani koje sklope brak u Švicarskoj dužni su odmah po sklapanju braka prijaviti isti u nadležni matični ured u Republici Hrvatskoj i to osobno, putem Veleposlanstva/Generalnog konzulata ili punomoćnika; potrebne isprave:
 • original internacionalnog izvoda iz knjige vjenčanih
 •  preslike putovnica i rodni listovi

 


5. IZDAVANJE SPROVODNICE

 • putovnica preminule osobe
 • internacionalni izvod iz knjige umrlih
 • potvrda liječnika o uzroku smrti
 • potvrda o grobnom mjestu gdje će biti ukopan
 • potvrda policije da je lijes zapečaćen

6. VOJNI OBVEZNICI

 • Svi hrvatski i dvojni državljani dužni su se u godini u kojoj navršavaju 18 g. života prijaviti u vojnu evidenciju najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništava pri čemu trebaju predočiti putovnicu i dozvolu boravka u Švicarskoj
 • dvojni državljani koji su vojnu obvezu regulirali u Švicarskoj prevode se u pričuvni sastav oružanih snaga Hrvatske vojske za što je potrebno napisati zamolbu i predočiti hrvatsku putovnicu ili domovnicu
 • švicarsku putovnicu ili osobnu iskaznicu (ID)
 • potvrdu nadležnog vojnog tijela Švicarske Konfederacije o reguliranoj vojnoj obvezi ovjerenu pečatom "Apostille" i prevedenu na hrvatski jezik
 • zahtjev za prevođenje u pričuvni sastav može se uputiti putem diplomatsko-konzularnog predstavništva ili neposredno prema mjestu prebivališta nadležnom vojnom odsjeku u RH

7. IZDAVANJE POTVRDE O BORAVKU U INOZEMSTVU RADI KORIŠTENJA PRAVA NA CARINSKU POVLATICU ZBOG POVRATKA U REPUBLIKU HRVATSKU

 • Više o samoj povlastici možete pronaći na web stranici Carinsku uprave: www.carina.hr
 • za potvrdu je potrebno dostaviti potvrdu općine ili policije iz koje će biti razvidan datum početka boravka u Švicarskoj i valjanu hrvatsku putovnicu u kojoj stoji adresa povratka; ukoliko ne, potrebno je priložiti potvrdu o prijavi prebivališta izdanu od MUP-a ili osobnu iskaznicu
 • za carinsku potvrdu plaća se pristojba u iznosu od 97 CHF8. OVJERA POTPISA

 • U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu isključivo hrvatski državljani mogu ovjeriti svoj potpis na dokumentu (punomoći, izjavi, ugovoru i sl). Dokument se mora potpisati pred konzularnim službenikom u veleposlanstvu. Osoba čiji se potpis ovjerava treba predočiti važeću hrvatsku putovnicu ili važeću hrvatsku osobnu iskaznicu, kako bi se utvrdio njezin identitet i državljanstvo. Za ovjeru potpisa naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 18CHF i to za svaki potpis koji se ovjerava. Dodatna pristojba se naplaćuje ukoliko se traži i sastavljanje dokumenta.

 9. ZAHTJEVI ZA VIZE

 10. ZAHTJEVI ZA ODOBRENJEM BORAVKA ZA STRANCE U RH I ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

 KONTAKT
Ako imate pitanja ili
želite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@croatia.ch

 
Početna stranica
Često postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promišljanja 'Hrvatska budućnost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogućnosti školovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje ažuriranje ove stranice:
23 September, 2000
Copyright ©2000 www.croatia.ch.
Sva prava pridržana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | događaji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.croatia.ch/ Sva prava pridržana.