Hrvatski Portal u Švicarskoj
Home Događaji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
Socijalni savjetnik na
hrvatskom jeziku u Švicarskoj

 

NOVI ZEMALJSKI RADNI UGOVOR ZA GRAĐEVINSKE RADNIKE
 


   Razvojem socijalne države izgledalo je da je siromaštvo definitivno pobijeđeno. No to, nažalost, nije tako. Socijalna pomoć je u vremenima visoke konjunkture početkom sedamdesetih godina bila od marginalne važnosti, odnosno gotovo neznatna. Zajedno s ekonomskom krizom došla su i teška vremena, tako da su mnogi bili prisiljeni pronaći put do općinskog ureda za socijalnu skrb (Sozialamt) i zatražiti novčanu potporu kao zadnji spas.

   Posebno su jako pogođene samohrane majke, majke nakon rastave braka, kao i obitelji koje se nalaze u teškom stanju jer su im izostala primanja, zatim nezaposleni kojima je isteklo pravo na dnevnicu iz osiguranja za nezaposlenost, a novi posao ne mogu naći (to se posebno odnosi na one koji su pred koncem radnog vijeka), te zaposleni s niskim primanjima, odnosno takozvani "working poor", čija zarada ne pokriva njihov egzistencijalni minimum i sl.

   U više slučajeva mora se na davanja socijanih osiguranja, kao što su osiguranje za nezaposlenost, invalidsko osiguranje, bolesnička dnevnica itd. čekati po nekoliko mjeseci. Za to vrijeme su se mnogi prisiljeni obratiti općinskom uredu za socijalnu skrb i potražiti socijalnu pomoć.

   Ukoliko ste se i Vi zbog teške financijske situacije odlučili obratiti općinskom uredu za socijalnu skrb i zatražiti novčanu socijalnu pomoć, evo Vam nekoliko korisnih uputa i savjeta:

Zakonska osnova:
   Ukoliko nije moguće dobiti pomoć od nekog drugog ili je nije moguće pravovremeno dobiti, imate pravo na socijalnu pomoć. Zakonska osnova za davanje ekonomske socijalne pomoći uređena je zakonom o socijalnoj pomoći dotičnog kantona u kojem boravite. Visina socijalne pomoći ravna se prema smjernicama Švicarske konferencije za socijalnu pomoć (vidi prilog SKOS-smjernice).

Prava:
   Zahtjev za primanje socijalne pomoći podnosi se nadležnom općinskom uredu za socijalnu skrb, koji taj zahtjev razmatra. Razmatranje zahtjeva se ne smije odugovlačiti.

   Ukoliko niste zadovoljni visinom odobrene socijalne pomoći ili ako vam se pomoć uskrati, imate pravo u svako vrijeme potražite pismeno rješenje od nadležne osobe. Protiv tog rješenja možete uložiti pismeni prigovor. Imate pravo na uvid u spise, pravo na informaciju i pravo da zauzmete svoj stav.

   Odobrena socijalna pomoć trebala bi Vam omogućiti da izbjegnete težak položaj ili da svoju financijsku situaciju samostalno poboljšate ili stabilizirate.

Činjenica primanja socijalne pomoći ne ograničava vašu građanskopravnu sposobnost djelovanja i pravnu sposobnost.

Dužnosti:
   Obvezni ste u potpunosti iskazati svoje prihode i svoju imovinu te dati informacije o obiteljskom stanju. Posebice trebate dati uvid u spise kao što su ugovor o stanu, platni obračuni, porezni podaci, rješenja socijalnih osiguranja itd.. Ukoliko živite u zajednicama sličnim obitelji (na pr. konkubinat, s partnericom, braćom, kolegicama itd.), isti moraju proporcionalno pridonijeti za životne troškove.

   Obvezni ste pružiti pomoć pri ispitivanju činjeničnog stanja te sve promjene, osobne kao i finacijske, bez upozorenja javiti općinskom uredu za socijalnu skrb.

   Obvezni ste učiniti sve što stoji u vašoj moći da biste ublažili ili uklonili svoj težak financijski položaj.

   Davanja trećih dolaze prije socijalne pomoći. To su naročito davanja socijalnih osiguranja (IV, SUVA, bolesničke dnevnice, dnevnice blagajne za nezaposlenost itd.), dobrovoljna davanja trećih, naknade štete, stipendije, obiteljskopravni doprinosi za uzdržavanje itd. Sva ta davanja moraju se ustupiti do visine socijalne pomoći.

Rodbinsko uzdržavanje:
   U slučaju primanja socijalne pomoći, općinski ured za socijalnu skrb ima pravo potražiti doprinos od rodbine. Pri tome se uzimaju u obzir financijske i osobne okolnosti rodbine (Građanski zakonik čl. 328).

Skraćivanje i uskraćivanje socijalne pomoći:
   Općinski uredi za socijalnu skrb imaju pravo ispitati mogućnost skraćivanja i uskraćivanja socijalne pomoći ukoliko osoba koja prima pomoć ne ispunjava svoje dužnosti. Skraćivanja i uskraćivanja socijalne pomoći najavljuju se pismenim putem, u obliku rješenja s obrazloženjem, a protiv njih se može uložiti žalba.

Bespravno dobivanje socijalne pomoći:
   Dobivanje socijalne pomoći na osnovi namjerno datih krivih podataka ispunjava činjenično stanje prevare te može biti krivičnopravno gonjeno. Bespravno dobivena socijalna pomoć mora biti vraćena, bez obzira na trenutačnu financijsku situaciju.

Vraćanje:
   Ekonomska socijalna pomoć financira se poreznim novcem. Kod porasta imovine, kao primjerice, unazad isplaćena davanja osiguranja, nasljedstvo, dobitak u lotu, veća zarada itd., obvezni ste, ukoliko se to od vas može očekivati, vratiti socijalnu pomoć (rok zastare 10 godina). Dobiveni novac od socijalne skrbi, u slučaju mogućnosti vraćanja novca, vraća se u visini koja je primljena bez kamata.

Općenito:
   Vaše ime je poznato samo nadležnim vlastima. Djelatnice i djelatnici socijalne službe obvezni su na šutnju i na čuvanje poslovne tajne.

Napomena:
Ukoliko se socijalna pomoć koristi duže vremena i u velikim novčanim iznosima, to može negativno utjecati na produžetak dozvole boravka.

Jure Primorac, dipl. socijalni radnik HFS,
Namješten kod Općinskog ureda za socijalnu skrb u EmmenuŽelite surađivati s nama ili imate neki komentar ili pitanje slobodno nam posaljite e-mail

Untitled Document
  Savjetovališta
  Socijalna mreža
  Zakoni i odredbe
  Boravišne dozvole
  Korisne informacije
  Mediji
  Arhiv
 

 

 
 

 

     
     
Hrvatski internet portal u Svicarskoj
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | događaji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.croatia.ch/ Sva prava pridržana.